Hrvatska - Jastrebarsko
Hrvatska - Jastrebarsko
Hrvatska - Jastrebarsko
Hrvatska - Zagreb

Opći uvjeti i uputstva za turističke aranžmane


1. PRIJAVE ZA PUTOVANJE
Putnik se za putovanje koje organizira Jaska Tours j. d.o.o. može prijaviti u agenciji. Prilikom prijave putnik i Agencija sklapaju Ugovor, koji sadrži sve podatke o putovanju ili se poziva na program putovanja gdje su navedeni svi potrebni podaci. Putnik potpisuje ugovor s naznakom da je upoznat s programom i uvjetima putovanja te ih u cijelosti prihvaća. Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva program putovanja.

2. SADRŽAJ ARANŽMANA
U cijeni aranžmana (ukoliko u programu nije navedeno drugačije) su u pravilu sadržane usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge, te troškovi organizacije putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena aranžmana uključuje i zrakoplovnu pristojbu u inozemstvu, te troškove stručnog i lokalnog vođenja.

3. POSEBNE USLUGE
Posebne usluge su usluge koje nisu uključene u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, dodatni obroci,…) te ih stoga putnik posebno plaća. Posebne usluge putnik je dužan zatražiti prilikom prijave i doplaćuje ih na cijenu aranžmana. Ukoliko putnik zatreba posebne usluge za vrijeme trajanja putovanja plaća ih kod vodiča ili predstavnika Jaska Tours j. d.o.o. na licu mjesta i to u valuti zemlje u kojoj se nalaze.

4. REZERVACIJE I PLAĆANJE
Prilikom prijave putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana kao potvrdu rezervacije (ukoliko u programu nije navedeno drugačije). Ostatak se uplaćuje najkasnije 14 dana prije početka putovanja. Kod individualnih rezervacija za putovanje u inozemstvo Agencija naplaćuje troškove rezervacije u visini koju određuje ista, a u skladu su s poštanskim troškovima (tel./fax). Troškovi rezervacije se ne vraćaju ukoliko putnik ne prihvati ponuđeni aranžman. Prilikom polaska putnik je dužan predstavniku odnosno vodiču predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original vouchera, potvrdu o uplati, kopiju virmana). Ukoliko u trenutku Vaše rezervacije nema slobodnih mjesta, možete položiti 100,00 kn za troškove rezervacije temeljem čega ćemo zatražiti dodatna mjesta (na upit). Ukoliko Vaša rezervacija bude potvrđena, ta će se uplata uračunati u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju nećemo moći potvrditi, vraćamo navedeni iznos u cijelosti. Ukoliko našu ponuđenu rezervaciju unatoč našoj potvrdi nećete prihvatiti, iznos od 100,00 kn ostaje Agenciji za pokriće troškova rezervacije.

5. CIJENE
Cijene putovanja su objavljene na programu putovanja i vrijede od dana objavljivanja programa. Cijene navedene u našim programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u destinaciji u kojoj boravite te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Organizator putovanja može predvidjeti da putnik određene usluge koje će se koristiti u inozemstvu plaća na licu mjesta. U tom slučaju putnik sve eventualne reklamacije podnosi izravno izvršiocu usluge na licu mjesta u inozemstvu. Agencija može putnika o promjeni cijene obavijestiti pismeno ili usmeno. Agencija može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene valutnih tečajeva ili do promjene u tarifama prijevoznika ili hotelijera. Ukoliko dođe do povećanja cijene u iznosu većem od 10% putnik ima pravo odustati od aranžmana i doprimljene obavijesti u usmenom ili pismenom obliku. Ne otkaže li putnik u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene.

6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
Ponuđeni hoteli, apartmani ili drugi objekti u Agencijskim programima opisani su prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u trenutku izdavanja programa. Prehrana, komfor i druge usluge pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo koju usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u Jaska Tours j. d.o.o. programima važećim za navedeno putovanje.

7. PUTNI DOKUMENTI
Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvu mora imati važeće putne dokumente. Putnik je prilikom prijave ili do isteka roka koji je naveden u programu dužan navesti potrebne podatke i donijeti dokumente za vizu zemlje u koju putuje. Organizator putovanja ne jamči ishođenje vize. Ukoliko putnik ne ispuni navedene obaveze, Agencija smatra da je putnik otkazao putovanje.

8. PUTNO OSIGURANJE
Sukladno Zakonu o turističkoj djelatnosti, djelatnici agencije dužni su putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji se sastoji od zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranje od posljedica nesretnog slučaja kao i osiguranje od otkaza putovanja. Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da mu je bio ponuđen paket putnih osiguranja. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

9. OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Putnik ima pravo otkazati putovanje usmeno ili pismeno u agenciji. U tom slučaju Jaska Tours j. d.o.o. zadržava uplaćeni iznos u visini koja ovisi o datumu otkazivanja putovanja prema slijedećem (ukoliko u programu nije navedeno drugačije):
- do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna
- 29-22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
- 21-15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
- 14-8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
- 7-0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
Ovi otkazni uvjeti se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili hotelskog objekta, te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova.

10. OSIGURANJE OD OTKAZA
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Jaska Tours j. d.o.o. je u tom slučaju dužna isplatiti putniku cjelokupni iznos (uplaćeni) aranžmana. Osiguranje od otkaza vrijedi do 48 sati prije početka putovanja uz predočenje pismene potvrde, a iznosi 5% vrijednosti aranžmana (ukoliko u programu nije drugačije navedeno). Osiguranje od otkaza se kod otkazivanja aranžmana ne isplaćuje. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju Jaska Tours j. d.o.o. zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 7.

11. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE JASKA TURISTA ILI PROMJENA PROGRAMA
Jaska Tours j. d.o.o. zadržava pravo potpune ili djelomične izmjene programa ukoliko neposredno prije početka ili u toku putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili ih izbjeći. Jaska Tours j. d.o.o. zadržava pravo promjene dana ili sata putovanja zbog promjene reda letenja ili zbog nastupanja nepredviđenih okolnosti. Ukoliko Jaska Tours j. d.o.o. otkaže putovanje putnik ima pravo na povrat kompletnog iznosa.

12. REKLAMACIJE
Svaki putnik – nositelj ugovora, ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge, te je dužan uložiti pismenu reklamaciju Jaska Tours j. d.o.o.u najkasnije osam dana nakon završetka putovanja. Ukoliko putnik priloži pismenu reklamaciju nakon isteka ovog roka Agencija je ne uzima na razmatranje. Svaki putnik – nositelj ugovora prigovor podnosi zasebno: organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe. Bez pismene reklamacije Agencija ne razmatra zahtjeve za sniženjem cijene ili isplate otštete. Ukoliko je zbog krivnje agencije došlo do neizvođenja programa ili dijela usluga, putnik ima pravo na otštetu.

13. OSIGURANJE JAMČEVINE
Jaska Tours j. d.o.o. ugovorila je jamčevno osiguranje kod osiguravajućeg društva Sunce osiguranje d.d., Zagreb. U skladu sa zakonom, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja, putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontaciju za putovanje, trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravatelja Sunce osiguranje d.d., Zagreb braće Domani 6, Tel. 384422 ili te navesti adresu ili broj gdje ih predstavnik osiguranja može kontaktirati. Ovaj dokument vrijedi kao potvrda o osiguranju za slučaj platne nemogućnosti organizatora putovanja.

14. OSTALO
U slučaju spora nadležan je sud u Jastrebarskom.

U Jastrebarskom, 01. rujan 2013. godine.

TOP